Ważny krok ku poprawie wiedzy i kompetencji finansowych dzieci

Edukacja to potęga. Tymi słowami Komisarz Mairead McGuinness rozpoczęła wydarzenie zorganizowane 2 października przez Komisję Europejską i OECD mające na celu wprowadzenie wspólnych ram kompetencji finansowych dzieci i młodzieży.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło przy jednym stole ekspertów, decydentów UE, przedstawicieli świata nauki i studentów. Czepczyński Family Foundation jako jedyna organizacja z Polski została zaproszona do podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie edukacji finansowej dzieci.

Komisarz Mairead McGuinness, która jest wielką zwolenniczką i entuzjastką edukacji finansowej, podkreśliła, że edukacja finansowa powinna rozpoczynać się od najmłodszych lat. Dzieci i młodzież powinny być wyposażone w odpowiednią wiedzę, aby móc zarządzać pieniędzmi zarówno dziś, jak i w dorosłym życiu. „Nasza relacja z pieniędzmi zaczyna się w bardzo młodym wieku, a nawyki wykształcone w dzieciństwie pozostają z nami przez całe życie. Dlatego właśnie te ramy są tak ważne. Chodzi o to, aby wyposażyć młodych ludzi w wiedzę, aby mogli mieć świadomą i zdrową relację z pieniędzmi” – powiedziała Komisarz McGuinness.

Misją Czepczyński Family Foundation jest edukacja najmłodszych, dlatego Fundacja opracowała program edukacji finansowej dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. „Znajomość podstaw jest kluczowa, aby móc zrozumieć złożone kwestie w przyszłości” – argumentowała Beata Stelmach, Doradca Zarządu CFF, która wystąpiła w panelu. Program „ABC Ekonomii” jest już obecny w ponad 1700 szkołach w Polsce oraz w 200 placówkach edukacyjnych za granicą. Projekt oferuje edukację finansową dostosowaną do potrzeb dzieci, a także zapewnia materiały i szkolenia dla nauczycieli.

Spotkanie CFF z Komisją Eu i OECD
Na zdjęciu od prawej strony: Yoshiki Takeuchi – Zastępca Sekretarza Generalnego OECD, Beata Stelmach – Doradca Zarządu Czepczyński Family Foundation, Manuel Bordoy – Zastępca Sekretarza Generalnego, Biuro Sekretarza Generalnego Europejskich Szkół, Mairead McGuinness – Komisarz UE, Carmine Di Noia – Dyrektor ds. Finansowych i Przedsiębiorczości OECD

Poziom wiedzy finansowej wśród europejskiej młodzieży nadal pozostaje niski

Według Komisji Europejskiej „potrzeba poprawy wiedzy finansowej w UE jest nadal bardzo istotna, o czym świadczy najnowsze badanie Eurobarometr 2023 dotyczące umiejętności finansowych. Badanie to potwierdziło, że ogólny poziom wiedzy finansowej w UE jest nadal alarmująco niski. Wykazało również, że młodzi ludzie mają na ogół niższą wiedzę finansową i podejmują mniej rozważne decyzje finansowe niż osoby starsze”. Wiceprzewodniczący OECD Yoshiki Takeuchi również podkreślił, że złe nawyki często kształtują się w młodym wieku i bardzo trudno jest wyeliminować je w przyszłości.

Wspólne ramy kompetencji dla poprawy wiedzy finansowej dzieci

Komisja Europejska wspólnie z OECD opracowała wspólne ramy kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży. Celem była poprawa wiedzy i umiejętności finansowych dzieci i młodzieży, aby byli przygotowani do podejmowania świadomych decyzji finansowych zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Wspólne ramy zawierają listę podstawowych umiejętności z zakresu wiedzy finansowej, które powinny nabyć dzieci w wieku od 6 do 10 lat, a także młodzież do 18 roku życia. Mogą zatem wspierać rozwój polityk, programów i materiałów dydaktycznych w zakresie edukacji finansowej. Według Beaty Stelmach z Czepczyński Family Foundation „Wspólne ramy stanowią doskonały punkt odniesienia do opracowywania nowych materiałów dydaktycznych, ale także do oceny istniejących. Na przykład program „ABC Ekonomii” obejmuje 80% umiejętności, które zgodnie z ramami, powinny nabyć dzieci do 10 roku życia. Fundacja rozpoczęła już dostosowywanie swoich materiałów, aby były w pełni zgodne z ustalonymi ramami”. Manuel Bordoy, reprezentujący Szkoły Europejskie, potwierdził również, że ich program nauczania zostanie oceniony pod kątem zgodności z ramami. Z dumą poinformował, że wiele zagadnień objętych ramami jest już uwzględnionych w programie nauczania szkół europejskich.

Moderator panelu Carmine Di Noia, Dyrektor ds. Finansowych i Przedsiębiorczości w OECD, zapytał uczestników o to, co Komisja i OECD mogą zrobić, aby ułatwić wdrożenie strategii. Annamaria Lusardi ze Stanford Institute for Economic Policy Research and Graduate School Of Business stwierdziła, że przydałoby się, aby stosowanie tych ram było obowiązkowe dla państw członkowskich, ponieważ obecnie niektóre z nich radzą sobie lepiej niż inne. Beata Stelmach, Doradca Zarządu CFF, podkreśliła potrzebę odpowiedniego finansowania. W przyszłości Komisja mogłaby ułatwić ubieganie się o fundusze europejskie w celu wdrażania edukacji finansowej w szkołach. Oprócz tego podzieliła się również dobrym przykładem z województwa wielkopolskiego, gdzie 1000 szkół, dzięki dofinansowaniu UE, otrzymało dostęp do programu „ABC Ekonomii„.

***

Więcej informacji na temat edukacji finansowej i ram kompetencji dla dzieci:

A growing need of financial education of children (The Brussels Times)

Important step towards better financial literacy of children (The Brussels Times)