koperta

Dla
mediów

Izabela Tałałaj

izabela.talalaj@cff.edu.pl
+48 885 836 029

CFF w mediach

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

16.07.2024

Spotkanie z Merem Lwowa Andrij-em Sadowy.

Forsal.pl

24.05.2024

To dlaczego tyle dzieci nie chce żyć w najwspanialszym ze światów?

Senat RP

20.05.2024

W Senacie o potrzebie edukacji włączającej.

„Nasze Sprawy”

22.06.2024

Europejska debata o edukacji włączającej dzieci

Bialogardzianin.pl

28.03.2024

Minister Edukacji w Białogardzie

PAP MediaRoom

22.04.2024

Europejska debata o edukacji włączającej dzieci.

Serwis Samorządowy PAP

11.03.2024

Nauczyciel jest najlepszym terapeutą, potrzebuje tylko narzędzi!

Życie Podkarpackie

05.03.2024

ABC ekonomii i empatii po raz pierwszy na Podkarpaciu!

tarnow.net.pl

12.02.2024

Pilotażowa lekcja projektu „ABC Empatii” w tarnowskiej szkole podstawowej.

Radio Kraków

09.02.2024

Uczniowie w Małopolsce będą się uczyć empatii.