Dla
samorządów

Organy prowadzące czy nadzorujące przedszkola i szkoły podstawowe mogą wziąć czynny udział w rozpowszechnieniu edukacji finansowej i włączającej poprzez wyposażenie swoich placówek w pakiety edukacyjne i zaopatrzenie kadry pedagogicznej w narzędzia do przeprowadzenia warsztatów z dziećmi.

Wiele miast i gmin podjęło już z nami współpracę i wdrożyło edukację ekonomiczną w swoim regionie. Zachęcamy do obejrzenia relacji ze współpracy z Miastem Gdańsk, które jako pierwsze zaopatrzyło wszystkie swoje publiczne przedszkola w pakiety ABC-Ekonomii.

Miasto Gdańsk wprowadza program ABC Ekonomii do swoich przedszkoli

Projekty mogą być sfinansowane ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe, ale również ze środków promocji gminy. Zakupiony pakiet oznaczamy logiem gminy, a samo przekazanie materiałów można wykorzystać w celach promocyjnych i PR-owych. W ten sposób Włodarze zostają twarzą ABC-Ekonomii i/lub ABC Empatii w swojej gminie, biorąc czynny udział w realizacji projektu.

Projekty: ABC-Ekonomii i ABC-Empatii są bardzo elastyczne. Fundacja nie ogranicza urzędu ani nie wymaga przedłożenia dokumentacji z przebiegu projektu. Nadzór nad sposobem jego wdrożenia w całości przekazujemy w ręce gminy.