Najnowsze artykuły

Ostatnie pół roku było dla nas wyjątkowo intensywne. Nasze zaangażowanie w edukację dzieci zaowocowało licznymi projektami w Polsce i za granicą. Prezentowaliśmy

Czasu jest coraz mniej, młodzi ludzie potrzebują pomocy natychmiast. Tej pomocy potrzebują również ich rodziny i najbliżsi. Myśmy wszystko omówili, teraz trzeba

Konferencja Inclusive Gaming w Kolegium Jezusowym na University of Oxford 1 maja 2024 r. odbyła się Konferencja Inclusive Gaming, jednodniowe wydarzenie, które

Edukacja włączająca dzieci jest kluczowa dla budowania społeczeństwa opartego na równości i integracji. Daje każdemu dziecku szansę na rozwój, niezależnie od jego

17 kwietnia w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbędzie się debata o ważności edukacji włączającej dzieci, z udziałem przedstawicieli CFF.

Global Money Week (GMW) to coroczna globalna kampania edukacyjna, mająca na celu wykształcenie w najmłodszym pokoleniu umiejętności, wiedzy, postaw i zachowań niezbędnych

Czepczyński Family Foundation realizuje projekt edukacji włączającej pt. „Edukacja włączająca w przedszkolach i szkolenia nauczycieli z uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu uchodźców oraz

Oszczędzanie, inwestowanie czy znajomość praw i obowiązków wynikających z zaciągniętych zobowiązań Dane różnych instytucji regularnie wskazują, że stan wiedzy i umiejętności w

2 października 2023 roku Komisja Europejska i OECD ogłosiły uruchomienie wspólnych ram kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży. Celem tych ram jest