Najnowsze artykuły

17 kwietnia w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbędzie się debata o ważności edukacji włączającej dzieci, z udziałem przedstawicieli CFF.

Global Money Week (GMW) to coroczna globalna kampania edukacyjna, mająca na celu wykształcenie w najmłodszym pokoleniu umiejętności, wiedzy, postaw i zachowań niezbędnych

Czepczyński Family Foundation realizuje projekt edukacji włączającej pt. „Edukacja włączająca w przedszkolach i szkolenia nauczycieli z uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu uchodźców oraz

Oszczędzanie, inwestowanie czy znajomość praw i obowiązków wynikających z zaciągniętych zobowiązań Dane różnych instytucji regularnie wskazują, że stan wiedzy i umiejętności w

2 października 2023 roku Komisja Europejska i OECD ogłosiły uruchomienie wspólnych ram kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży. Celem tych ram jest

2 października br. Komisja Europejska wraz z OECD planuje uroczystą publikację ram kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich krajach członkowskich

Z okazji GMW 2023 CFF wspólnie z Europosłem Markiem Belką organizuje debatę na temat edukacji finansowej dzieci.
Na czym nie warto oszczędzać 💰? Na wiedzy oczywiście. Inwestycja w rozwój dzieci gwarantuje dużą stopę zwrotu w przyszłości 📈.
CFF rozpoczął realizację projektu edukacji finansowej pn. „Wdrożenie zajęć ABC Ekonomii w klasach 1-3 SP wraz z wyposażeniem szkół i szkoleniem nauczycieli”.