Ruszył Rok Edukacji Ekonomicznej!

Oszczędzanie, inwestowanie czy znajomość praw i obowiązków wynikających z zaciągniętych zobowiązań

Dane różnych instytucji regularnie wskazują, że stan wiedzy i umiejętności w tych obszarach musi ulec poprawie. Według raportu Komisji Europejskiej, 40 proc. Polaków ocenia swoją wiedzę finansową jako “wysoką”, jednak według wyników testu oceniającego postawy w praktyce, wyprzedziły nas aż 22 europejskie kraje. Co więcej, popełniamy też błędy w sferze cyberbezpieczeństwa – z badania „Poziom wiedzy finansowej 2023” wynika, że co piąty Polak uważa, że może zapisać hasło do bankowości elektronicznej w telefonie. To pokazuje, jak dużo pracy przed nami, a Rok Edukacji Ekonomicznej, którego inauguracja odbyła się 11 stycznia br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, jest unikalną szansą na powszechne promowanie wiedzy finansowej, budowanie właściwych postaw wśród społeczeństwa i trwałą zmianę – w myśl hasła „Ekonomia – rozumieć, by świadomie decydować”.

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometr 525. Monitoring the level of financial literacy in the EU, 2023 r.

 

Uroczysta Inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

W inauguracji wzięła udział m.in. Marszałkini Senatu – Małgorzata Kidawa Błońska oraz przedstawiciele ministerstw, a także ponad 100 reprezentantów świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. Inicjatywa ta była możliwa dzięki zaangażowaniu 6 organizacji pozarządowych od lat podejmujących wspólnie z sektorem finansowym działania w celu podniesienia poziomu świadomości związanej z finansami. Inicjatywy edukacyjne organizowane w ramach rynku bankowego czy kapitałowego stały się integralną częścią działań mających na celu zniwelowanie luki wiedzy na temat gospodarki, inwestycji i zarządzania finansami osobistymi. W odpowiedzi na te wyzwania rozpoczął się Rok Edukacji Ekonomicznej 2024.

 

Dlaczego podstawowa i wczesna edukacja finansowa jest ważna?

Dlatego, że okres przedszkolny, a także okres wczesnoszkolny to jest taki moment w rozwoju człowieka, który bardzo mocno wpływa na to, jakie postawy przejawiać będziemy w różnych sferach naszego życia jako osoby dorosłe. Im wcześniej zaczniemy edukować dzieci o kwestiach ekonomii, przedsiębiorczości i finansów, tym bardziej zwiększamy szansę na to, że będą jako osoby dorosłe podejmować świadome decyzje, będą reagować w taki sposób, jak zostały wyuczone i będą przejawiać te postawy, na których nam zależy, które chcielibyśmy, aby jako osoby dorosłe przejawiały. Dlatego im później zaczynamy edukować, tym mniejsze mamy szanse na wytworzenie właśnie takiej przestrzeni, w której osoby dorosłe chciałyby zmieniać swoje przyzwyczajenia, które chciałyby zmieniać to, co robią, w jaki sposób robią. Natomiast dzieci są bardziej plastyczne, są bardziej otwarte na to, co mówimy i bardziej nam ufają. Dlatego zachęcam do jak najwcześniejszej edukacji dzieci w zakresie ekonomii, przedsiębiorczości i finansówDamian Kupczyk, prezes Czepczyński Family Foundation.

 

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 to inicjatywa Fundacji GPW, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Czepczyński Family Foundation, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

Idea została również poparta uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r.

Więcej informacji nt. inicjatywy można znaleźć pod adresem www.ree2024.pl.