Rodzina Czepczyńskich

O fundacji

Czepczyński Family Foundation to spełnienie marzeń Justyny i Artura Czepczyńskich, przedsiębiorców i rodziców trójki dzieci: Wiktora, Eryka i Zosi. Świat biznesu, bardzo dobrze im znany, nie jest jedynym obszarem, w którym aktywnie działają. Dorastając pod okiem swojego taty – wieloletniego dyrektora lokalnej szkoły – Artur poznał realia polskiej edukacji, a jako biznesmen stara się wpływać na polepszenie jej jakości i dostępności dla wszystkich dzieci.

Łącząc dwa światy: biznesu i edukacji, Fundatorzy pokazują, że można, a nawet należy, rozpoczynać edukację ekonomiczną już od przedszkoli.

Ostatnia płaszczyzna, nie mniej ważna dla rodziny Czepczyńskich, to opieka zdrowotna, z ukierunkowaniem na osoby z niepełnosprawnościami. Jako rodzice dziecka niedosłyszącego, po licznych operacjach, doświadczyli wielu sytuacji, które wzbudziły w nich potrzebę edukowania dzieci i ich rodziców w kwestii empatii i tolerancji.

Zapraszamy do obejrzenia

Cele działań Fundacji zostały oparte na dwóch kategoriach oddziaływań społecznych: edukacji oraz terapii. Poprzez przygotowane przez nas projekty chcemy zmieniać oblicze działań edukacyjnych dostosowując je do realnych potrzeb uczniów.

Oprócz działań mających na celu zmianę samej edukacji, chcemy zmieniać także środowisko funkcjonowania i rozwoju osób z niepełnosprawnościami. Dlatego za cel obraliśmy sobie również likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich aktywizację.

Obrane przez nas cele, realizujemy poprzez prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, działalność edukacyjną i badawczą, organizację lekcji, warsztatów, szkoleń i konferencji oraz wspieranie instytucji oświatowych, edukacyjnych, kulturowych w narzędzia i materiały dotyczące edukacji i wychowania.

Władze Czepczyński Family Foundation

Rada fundacji

Artur Czepczyński

Justyna Czepczyńska

Wiktor Czepczyński

Anna Meissner-Piechowicz

Marcin Rossa

Zarząd fundacji

Damian Kupczyk

Irena Ranosz-Talarek

Dokumenty formalne

Informacje o darowiznach w latach 2022-2023

Statut Fundacji Czepczyński Family Foundation

Uchwała Fundatorów CFF Nr 1. z dnia 03.07.2019 r.

Sprawozdania finansowe Czepczyński Family Foundation dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, aby je wyszukać wystarczy wpisać nr KRS fundacji (0000794645).