Głos z Polski w debacie na temat edukacji finansowej dzieci w UE

2 października br. Komisja Europejska wraz z OECD planuje uroczystą publikację ram kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich krajach członkowskich UE. To wydarzenie, łączące światowych liderów, ekspertów branżowych i entuzjastów edukacji finansowej, kształtuje przyszłość najmłodszych pokoleń.

Dlaczego edukacja finansowa dzieci jest ważna?

Edukacja finansowa jest kluczowym elementem budowania przyszłości. Zrozumienie tematów związanych z pieniędzmi, oszczędnościami, inwestycjami i zarządzaniem finansami jest kluczowe w dzisiejszym świecie. Celem konferencji jest prezentacja nowych wspólnych ram kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Komisję Europejską i OECD/INFE we współpracy z Czepczyński Family Foundation, fundacją, która jako jedyna polska organizacja zabierze głos podczas wydarzenia. Ramy definiują podstawowy zestaw umiejętności finansowych, które są niezbędne dzieciom i młodzieży w każdym wieku, do podejmowania świadomych decyzji finansowych teraz i w przyszłości.

“Jestem niezwykle dumna, że Komisja Europejska zaprosiła mnie do zabrania głosu podczas wydarzenia inaugurującego wspólne ramy finansowe UE/OECD dla dzieci i młodzieży. Jest to ogromne uznanie dla wieloletniej działalności Czepczyński Family Foundation na rzecz edukacji finansowej dzieci. Stworzenie ram kompetencji to wielki krok w kierunku harmonizacji programów nauczania finansów w europejskich szkołach, ale także doskonałe narzędzie m.in. dla nauczycieli, umożliwiające przygotowanie nowych materiałów dydaktycznych lub ocenę tych już istniejących.”

– mówi Beata Stelmach, przedstawicielka Czepczyński Family Foundation, która wraz z innymi znakomitymi ekspertami – prof. Annąmarią Lusardi z George Washington University School of Business (GWSB) i Manuelem Bordoy z Biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich, podzieli się doświadczeniami w zakresie edukacji finansowej dzieci oraz pomysłami, jak sprawić, by wspólne ramy kompetencji zaczęły działać w praktyce. Przemówienie programowe wygłosi Mairead McGuinness, Komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych, która od początku swojej kadencji jest wielką zwolenniczką edukacji finansowej.

Udział w konferencji

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym przedstawicieli rządów, instytucji finansowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i edukacyjnych. Więcej o wydarzeniu można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Dyskusję można bezpłatnie śledzić także online (wymagana wcześniejsza rejestracja, trwa do 29.09) – link do rejestracji.