II warsztat ABC Ekonomii – Skąd się biorą pieniądze?

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Przedstawiamy scenariusz zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym oparty o II rozdział książki „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”.

Na realizację zajęć potrzeba 30-45 minut (w zależności od wieku dziecka).

Do przeprowadzenia zajęć potrzebny będzie pierwszy rozdział książki „Abc ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”. Można znaleźć go wchodząc na stronę internetową i przeczytać dziecku samemu lub skorzystać z poniższego gotowego nagrania, przeczytanego przez współautora książki, Wiktora Czepczyńskiego.

Zarówno nagranie jak i samodzielne czytanie, należy przerwać w wyznaczonym
w scenariuszu czasie i wprowadzić opisaną przy nim formę aktywności.


Przed rozpoczęciem zajęć przygotuj:

kartkę papieru/tablicę, kredki lub pisaki, pudełko plasteliny/przedmioty do ukrycia, nożyczki, patyczek lub ołówek, szablony pieniędzy, infografiki, karty pracy, (wszystkie materiały dydaktyczne pobierzesz tutaj).

W podanym czasie (np. 1 minuta ’ 08 sekunda) lub w wyznaczonym fragmencie, należy zatrzymać słuchanie (czytanie) i zastosować opisaną niżej aktywność.

1’01 | po słowach: „…do banku, wypłacić pieniądze.”

Zapytaj dziecko: Co to jest bank? Po co ludzie chodzą do banku? Odpowiedzi najlepiej zapisz na kartce lub tablicy – niektóre z nich mogą być bardzo ciekawe. Następnie pokaż dziecku i omów z nim infografikę z zadaniami banku.

2’29 | po słowach: „…i ile monet wybitych.”

Przygotuj wydrukowaną wcześniej kartę pracy nr 4 i daj dziecku. Zadanie polega na obrysowaniu jednym kolorem wszystkich monet, a drugim – wszystkich banknotów, które „ukryły się” na karcie pracy.

Następnie policzcie wspólnie, ile jest razem monet, a ile banknotów. W tym miejscu możesz też powtórzyć, czym różnią się od siebie monety i banknoty (scenariusz 1).

3’38 | po słowach: „…szerokie, wąskie.”

Wytłumacz dziecku, że będziecie bawić się w zabawę „Ciepło – zimno”, a polegać będzie ona na szukaniu ukrytych w pomieszczeniu/domu pudełek z plasteliną/innych wyznaczonych przedmiotów. Dziecko odwraca się tyłem do rodzica, który w tym czasie chowa pudełko w taki sposób, aby dziecko nie widziało, gdzie będzie ukryte. Gdy przedmiot jest już dobrze schowany, prosimy, aby dziecko się odwróciło. Rodzic/Rodzice podpowiadają szukającemu mówiąc „ciepło”, jeśli zbliża się do ukrytego przedmiotu lub „zimno”, gdy się od niego oddala. Jeśli dziecko jest bardzo blisko szukanego przedmiotu, wówczas wołamy „gorąco”, a gdy za bardzo się oddaliło – „mróz”. Gdy pudełko zostanie znalezione, chowamy je w inne miejsce lub zamieniamy się z dzieckiem rolami.

Po wykonaniu zadania włącz lub przeczytaj dziecku resztę opowiadania.

Zabawa podsumowująca

Gdy dziecko usiądzie na przygotowanym miejscu pracy, daj mu kawałek plasteliny. Niech ugniecie go i rozwałkowuje, potem wytnie za pomocą foremki okrągły placek. Kolejny etap to użycie uformowanej plasteliny do „wybicia” na nim monety albo wyduszenia ołówkiem lub patyczkiem wzoru według własnego pomysłu.

Podsumowanie

Bardzo ważnym elementem w edukacji jest powtórka. Po wykonaniu wszystkich zadań, warto powtórzyć z dzieckiem treści z warsztatu i sprawdzić, ile z nich zostało zapamiętane.

Zapytaj dziecko:

  • Co to jest bank?
  • Jakie są zadania banku?
  • Czym zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych?
  • Gdzie wybija się w Polsce monety?
  • Jak nazywa się najważniejszy bank w Polsce?
  • W jakim mieście znajdują się te trzy instytucje (PWPW, Mennica Polska i NBP)?

Mamy nadzieje, że wspólna nauka była dla Państwa przyjemnością i zachęcamy
do kontynuowania warsztatów z Zosią i Maksem, które będą pojawiać się na
naszym fanpage.

Opracowanie materiałów:

Żaneta Kupczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, historii.

Damian Kupczyk – terapeuta rozwojowy, nauczyciel sztuki, tutor.