I warsztat ABC Ekonomii – Co to są pieniądze?

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dziękujemy za zainteresowanie przygotowanymi przez nas materiałami do edukacji domowej dzieci w wieku przedszkolnym. Mamy nadzieję, że opracowane przez nas zajęcia będą dla Państwa i Waszych dzieci okazją nie tylko do nauki, ale także pogłębiania wzajemnych relacji.

Na realizację zajęć potrzeba 30-45 minut (w zależności od wieku dziecka).

Do przeprowadzenia zajęć potrzebny będzie pierwszy rozdział książki „Abc ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”. Można znaleźć go wchodząc na stronę internetową i przeczytać dziecku samemu lub skorzystać z poniższego gotowego nagrania, przeczytanego przez współautorkę książki, Żanetę Kupczyk

Zarówno nagranie jak i samodzielne czytanie, należy przerwać w wyznaczonym
w scenariuszu czasie i wprowadzić opisaną przy nim formę aktywności.


Przed rozpoczęciem zajęć przygotuj:

kartkę papieru/tablicę, kredki lub pisaki, kilka monet i banknotów/szablony
pieniędzy, karty pracy (wszystkie materiały pobierzesz w tym miejscu). W materiałach zamieszczony został także ten scenariusz w formacie do wydruku.

W podanym czasie (np. 1 minuta ’ 08 sekunda) lub w wyznaczonym fragmencie, należy zatrzymać słuchanie (czytanie) i zastosować opisaną niżej aktywność.

1’08 | po słowach: „Co to są pieniądze?”

Porozmawiaj z dzieckiem i zapytaj, czym są według niego pieniądze. Odpowiedzi najlepiej zapisz na kartce lub tablicy – niektóre z nich mogą być bardzo ciekawe.

2’42 | po słowach: „To są monety.”

Pokaż dziecku monetę i banknot. Poproś, by powiedziało, czym one się od siebie różnią. Pomóż dziecku w wymienieniu jak największej ilości różnic nie tylko związanych z wielkością czy materiałem, ale wszystkim, co da się zauważyć.

Następnie wymieszaj ze sobą pieniądze i poproś, aby dziecko ułożyło po jednej stronie monety, a po drugiej banknoty. Możesz także zaproponować, by pogrupowało monety i banknoty według nominału.

3’09 | po słowach: „…wymieniał starszy pan.”

Daj dziecku przygotowaną wcześniej kartę pracy z obecnymi środkami płatności i miejscem na narysowanie tych, którymi płacono dawno temu. Zadaniem dziecka jest narysować jak najwięcej przedmiotów, którymi można było płacić zanim wymyślono pieniądze. Pomóż dziecku nakierować je na właściwe odpowiedzi, jeżeli samo nie będzie rozumieć polecenia. Możesz za przykład podać: drogie kamienie, warzywa czy owoce, ubrania, zwierzęta oraz biżuterię. W dawnych czasach niemal wszystko służyło za towar do płacenia barterowego, czyli wymiany towaru za towar.

5’10 | po słowach: „…nie są obce nowości.”

Daj dziecku przygotowaną wcześniej kartę pracy z szablonem karty bankomatowej. Zadaniem dziecka jest zaprojektowanie swojej wymarzonej karty do bankomatu.

Po wykonaniu zadania włącz lub przeczytaj dziecku resztę opowiadania.

Podsumowanie

Bardzo ważnym elementem w edukacji jest powtórka. Po wykonaniu wszystkich zadań, warto powtórzyć z dzieckiem treści z warsztatu i sprawdzić, ile z nich zostało zapamiętane.

Zapytaj dziecko:

  • Czym są pieniądze?
  • Jakie zna pieniądze?
  • Czym różnią się od siebie moneta i banknot?
  • Czym płacono kiedyś, zanim wymyślono pieniądze?
  • Czy dziś możemy płacić w inny sposób niż tylko monetami i banknotami?

Wyjaśnij także dziecku, dlaczego w obecnej sytuacji sklepy zachęcają do płacenia środkami bezgotówkowymi, a nie gotówką.

Mamy nadzieje, że wspólna nauka była dla Państwa przyjemnością i zachęcamy
do kontynuowania warsztatów z Zosią i Maksem, które będą pojawiać się na
naszym fanpage.


Opracowanie materiałów:

Żaneta Kupczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, historii.

Damian Kupczyk – terapeuta rozwojowy, nauczyciel sztuki, tutor.