Edukacja finansowa w Wielkopolsce

Czepczyński Family Foundation rozpoczął realizację projektu edukacji finansowej pn. „Wdrożenie zajęć ABC Ekonomii w klasach 1-3 SP wraz z wyposażeniem szkół i szkoleniem nauczycieli”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W ramach projektu zostanie bezpłatne wyposażenie 20 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego w gotowy i kompleksowy program do edukacji finansowej dzieci, zgodny z podstawą programową nauczania wczesnoszkolnego.

Nabór szkół do projektu rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2021 r. (nabór został zakończony w momencie zgłoszenia się 20 szkół podstawowych do projektu). O udziale w projekcie i możliwości otrzymania bezpłatnych książek i pomocy naukowych decydowała kolejność zgłoszeń.

Każda szkoła, która została zakwalifikowana do projektu, otrzyma:

 • zestaw 30 książek „ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” do przeprowadzenia 12 lekcji o finansach w klasach 1-3,
 • 2 pakiety nauczycielskie zawierające teczkę, książkę, scenariusze lekcji, karty pracy,
 • dostęp do materiałów on-line (scenariusze lekcji, karty pracy dla uczniów, infografiki do każdej z lekcji),
 • szkolenie dla 4 nauczycieli z każdej szkoły podstawowej, która zgłosi się do projektu (certyfikat dla nauczyciela, który pomyślnie ukończy szkolenie),
 • nagranie szkolenia do dyspozycji szkoły i wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Nabór był prowadzony przy wsparciu urzędów wielkopolskich gmin, które informowały placówki o możliwości zgłoszenia. Zakwalifikowane zostały następujące placówki:

 • Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej
 • Szkoła Podst. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głodnie
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu
 • Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im Królowej Jadwigi w Pile
 • Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie
 • Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Broniszewicach
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi

Serdecznie gratulujemy szkołom zakwalifikowanym do projektu!