Ambasadorzy Dobrej Woli UNICEF Polska wspierają projekt ABC Empatii

Projekt ABC Empatii już na samym początku funkcjonowania został objęty honorowym patronatem UNICEF Polska. Każda książka rozpoczyna się słowem wstępnym Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Jednym z priorytetów UNICEF jest zapewnienie edukacji wszystkim dzieciom na świecie. Prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka, jest też jednym z głównych praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka. Dostęp do właściwej jakości kształcenia warunkuje rozwój zarówno dziecka, jak i całego społeczeństwa. Edukacja daje dzieciom szansę na lepszą przyszłość.

Dlatego UNICEF Polska nie tylko objął patronatem dwie edukacyjne publikacje naszej fundacji, ale również aktywnie zaangażował się w rozwój projektów, zapraszając swoich Ambasadorów Dobrej Woli do wsparcia ABC Empatii. Dzięki działaniom organizacji, Agnieszka Radwańska, polska tenisistka, oraz Majka Jeżowska, piosenkarka i kompozytorka, złożyły swoje autografy w książkach „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”. W ramach strategii „1000/100” Czepczyński Family Foundation planuje przekazać podpisane egzemplarze do kolejnych dwóch szpitali dziecięcych w Polsce, by książki trafiły w ręce małych pacjentów.

W imieniu całego zespołu Czepczyński Family Foundation bardzo dziękujemy UNICEF Polska za zaangażowanie w rozwój naszego projektu, a Ambasadorom Dobrej Woli za ich otwarte serca.