CFF news!- Czerwiec 2024

Ostatnie pół roku było dla nas wyjątkowo intensywne. Nasze zaangażowanie w edukację dzieci zaowocowało licznymi projektami w Polsce i za granicą. Prezentowaliśmy działania CFF w Parlamencie Europejskim i Senacie RP, podkreślając znaczenie edukacji w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń.

Nasza obecność w przedszkolach i szkołach podstawowych pozwoliła na bezpośrednią współpracę z nauczycielami, rodzicami i dziećmi. Dzięki tym wizytom zdobyliśmy nowe inspiracje do dalszego rozwoju naszych projektów edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi projektami i sukcesami!


Europejska debata o edukacji włączającej

17 kwietnia w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyła się debata poświęcona edukacji włączającej dzieci, zorganizowana przez Ewę Kopacz – Wiceprzewodniczącą oraz Koordynatorkę Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka.

Spotkanie zgromadziło praktyków i ekspertów związanych z wdrażaniem edukacji włączającej w krajach Unii Europejskiej, przedstawicieli sektora edukacji, Komisji Europejskiej oraz Europarlamentarzystów. Celem wydarzenia było omówienie roli szkół oraz wymiana najlepszych praktyk i narzędzi wspierających nauczycieli, wychowawców i decydentów w ich roli polegającej na promowaniu i kształceniu dzieci w zakresie włączania.

Na nasze zaproszenie, do debaty dołączyła Dominika Kasińska, koordynatorka projektu ABC Empatii, która dodatkowo podczas debaty zwróciła uwagę na temat zatrudnienia osób z Zespołem Downa.

Wydarzenie stało się ważną platformą do prowadzenia dyskusji na temat sposobów tworzenia bardziej inkluzywnych społeczeństw poprzez system edukacyjny. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania uwag zarówno na miejscu, jak i online. Spotkanie było tłumaczone na 6 języków.

Zobacz transmisję z debaty tutaj oraz skrót debaty tutaj.

Lekcje pokazowe w polskiej szkole w Brukseli

Po debacie odbyły się lekcje ABC Empatii w polskiej szkole im. Joachima Lelewela w Brukseli, przeprowadzona przez zespół CFF wraz z Dominiką Kasińską, która przybliżyła dzieciom jak wygląda życie osoby z Zespołem Downa i odpowiedziała na ich pytania.

ABC Empatii w rekomendacjach w całej Unii Europejskiej

Efektem konferencji w Parlamencie Europejskim oraz naszej współpracy z Learning for Wellbeing Foundation jest włączenie „ABC Empatii” do dokumentu zawierającego rekomendacje dla szkół, nauczycieli i decydentów w całej Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej o rekomendacjach UE tutaj.

Art & emotions

Konferencji w PE towarzyszył wieczorny wernisaż, który zorganizowaliśmy wspólne z Galerią Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Brukseli. Była to doskonała okazja do kontynuowania dyskusji w mniej formalnym otoczeniu.


Global Money Week 2024

To coroczna inicjatywa mająca na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie finansów, zarządzania pieniędzmi oraz podejmowania świadomych decyzji finansowych. Organizowana przez OECD, wspiera rozwój wiedzy ekonomicznej poprzez różnorodne aktywności, warsztaty i programy edukacyjne na całym świecie.

W ramach tegorocznej kampanii zorganizowaliśmy m.in  międzynarodową debatę online z przedstawicielami OECD, European Parents’ Association oraz reprezentantami sześciu państw: Francji, Włoch, Szwecji, Norwegii, Polski i Ukrainy.

Zobacz debatę tutaj.


Rok Edukacji Ekonomicznej

Inicjatywy edukacyjne organizowane w ramach rynku bankowego czy kapitałowego stały się integralną częścią działań mających na celu zniwelowanie luki wiedzy na temat gospodarki, inwestycji i zarządzania finansami osobistymi. W odpowiedzi na te wyzwania rozpoczął się Rok Edukacji Ekonomicznej 2024.

To inicjatywa Fundacji GPW, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Czepczyński Family Foundation, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Idea została również poparta uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r.

W uroczystej inauguracji REE wzięła udział m.in. Marszałkini Senatu – Małgorzata Kidawa Błońska oraz przedstawiciele ministerstw, a także ponad 100 reprezentantów świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów.


160 przedszkoli w Polsce

We współpracy z Konsorcjum Filantropijnym i Omenaa Foundation, wyruszyliśmy w wyjątkową podróż po Polsce. W ramach projektu przekazaliśmy 160 zestawów ABC Empatii – do 10 przedszkoli w każdym województwie. Każdy zestaw zawiera 30 książek „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, poradnik oraz szkolenia dla nauczycieli.


Historia Eryka- bohatera ABC Empatii

Bohaterowie książki „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” są inspirowani prawdziwymi historiami.

Jedną z nich jest Eryk, który od najmłodszych lat zmagał się w szkole z ocenami innych z powodu swoich problemów zdrowotnych. W reportażu dla Dzień Dobry TVN opowiedział swoją historię oraz jego rolę w Czepczyński Family Foundation.

Zobacz reportaż tutaj.


Goście specjalni lekcji ABC Empatii

Uczenie empatii do osób chorych czy z niepełnosprawnościami jest niepełne, kiedy opiera się wyłącznie na teorii. Dlatego do naszego projektu przyłączyli się wolontariusze, którzy podczas lekcji pokazowych opowiadają dzieciom o swoich doświadczeniach, codziennych wyzwaniach, ale także o sukcesach czy spełnionych marzeniach.

Do tego grona dołączyli Dominika Kasińska, Andżelika Szymańczak i Sławomir Berka, którzy aktywnie walczą ze stereotypami na temat osób z niepełnosprawnościami.


Senat RP i CFF o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży 

– Czasu jest coraz mniej, młodzi ludzie potrzebują pomocy natychmiast. Tej pomocy potrzebują również ich rodziny i najbliżsi. Myśmy wszystko omówili, teraz trzeba to zamienić w dobre prawo, w czyn, w dobre rozwiązania, które będziemy mogli stosować. – podkreśliła Marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.

20 maja 2024 r. Senat RP stał się centrum dyskusji o przyszłości edukacji włączającej. Z inicjatywy Czepczyński Family Foundation, eksperci omówili kluczowe strategie wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałkini Senatu RP, Artur Czepczyński, założyciel CFF, Izabela Ziętka, Wiceministra Edukacji Narodowej, Renata Kaznowska, Wiceprezydentka m.st. Warszawa, Ewa Kaliszuk, Senatorka RP, Damian Kupczyk, Prezes CFF, Aleksandra Lewandowska, Krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Podczas konferencji uczestnicy jednogłośnie wskazali na konieczność uwzględnienia edukacji emocjonalnej w systemie oświaty.


Zamek Empatii- inclusive gamingabc-of-empathy

To wydarzenie, które zgromadziło studentów, naukowców i specjalistów branży, w celu omówienia inicjatyw badawczych i przyszłych kierunków eksploracji gier włączających.

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy wstępne założenia gry Zamek Empatii. Projekt ma na celu zaprojektowanie interakcji i zasad gry dla osób z niepełnosprawnością słuchui wzroku oraz opracowanie dostępu dla różnych odmienności neurologicznychi fizycznych, aby umożliwić dzieciom wczuwanie się w „innego” poprzez grę.


Spotkanie biznesu w Villa Poranek

Ktoś, kto nie ma empatii, jest ubogi. – stwierdził Paweł Jakubik (EY Polska) na spotkaniu biznesu z CFF. Było to niezwykle poruszające spotkanie, podczas którego wszyscy – przedstawiciele zagranicznych korporacji, jak również polskiego biznesu, wykazali gotowość do współpracy na rzecz wsparcia dobrostanu emocjonalnego polskich dzieci i młodzieży.

 


ABC Emocji, jak rozumieć siebie i innych?

Z danych WHO wynika, że w 2020 r. depresja była drugą najczęściej występującą chorobą na świecie, a do 2030 r. może to być najczęściej występujące schorzenie.

W odpowiedzi na te wyzwania, zespół CFF pracuje nad trzecim projektem edukacyjnym ABC Emocji (edukacja zdrowotna), którego premiera planowana jest na początku roku szkolnego 2024/2025.

Znając system edukacji i rolę nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, uważamy, że należy przebudować systemowo znaczenie nauczyciela jako specjalisty, który ma stały kontakt z dzieckiem.

Odpowiednia edukacja nauczycieli może sprawić, że staną się specjalistami pierwszego kontaktu, a znając objawy, będą wiedzieć jak reagować i wspierać uczniów. Nauczyciel stanie się niejako lekarzem pierwszego kontaktu na gruncie edukacji, który nie tylko będzie prowadził profilaktykę, ale i prewencję oraz podejmował wstępne działania mające nieść pomoc uczniom w sytuacji kryzysu.


Pobierz newsletter w formacie PDF.