„ABC Empatii” w średniowiecznym świecie?

abc-of-empathy

Konferencja Inclusive Gaming w Kolegium Jezusowym na University of Oxford 1 maja 2024 r. odbyła się Konferencja Inclusive Gaming,  jednodniowe wydarzenie, które zgromadziło studentów, naukowców i specjalistów z branży w celu omówienia inicjatyw badawczych, prac w toku i przyszłych kierunków eksploracji gier włączających. Składała się z serii dyskusji przy okrągłym stole, głównych prelegentów, różnorodnych prezentacji […]

Europejska debata o edukacji włączającej dzieci

Ewa Kopacz i Damian Kupczyk

Edukacja włączająca dzieci jest kluczowa dla budowania społeczeństwa opartego na równości i integracji. Daje każdemu dziecku szansę na rozwój, niezależnie od jego indywidualnych cech czy potrzeb. Ta idea przyświecała wszystkim uczestnikom debaty zorganizowanej w kwietniu przez Parlament Europejski. 17 kwietnia 2024 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyło się wydarzenie poświęcone edukacji włączającej dzieci, zorganizowane przez […]

Pakiety ABC Empatii w przedszkolach w całej Polsce

pakiety_abc_empatii

Czepczyński Family Foundation realizuje projekt edukacji włączającej pt. „Edukacja włączająca w przedszkolach i szkolenia nauczycieli z uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu uchodźców oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Dzięki wsparciu Konsorcjum Filantropijnego i Omenaa Foundation z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu możliwe jest wyposażenie 10 przedszkoli z każdego województwa w Polsce w gotowy i kompleksowy program do […]

Ruszył Rok Edukacji Ekonomicznej!

rok-edukacji-ekonomicznej

Oszczędzanie, inwestowanie czy znajomość praw i obowiązków wynikających z zaciągniętych zobowiązań Dane różnych instytucji regularnie wskazują, że stan wiedzy i umiejętności w tych obszarach musi ulec poprawie. Według raportu Komisji Europejskiej, 40 proc. Polaków ocenia swoją wiedzę finansową jako “wysoką”, jednak według wyników testu oceniającego postawy w praktyce, wyprzedziły nas aż 22 europejskie kraje. Co […]