UNICEF Polska

Początki naszej współpracy z UNICEF Polska sięgają września 2018 roku, kiedy Artur Czepczyński, w imieniu firmy ABC-Czepczyński, podpisał umowę z Markiem Krupińskim, Dyrektorem Generalnym UNICEF Polska.

2 lata później do grona partnerów UNICEF Polska dołączyła nasza fundacja. Czepczyński Family Foundation i UNICEF Polska nawiązały współpracę, która przyczynia się do globalnej pracy UNICEF na rzecz wsparcia edukacji dzieci i pomocy w rozwijaniu ich potencjału.

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa, działająca na rzecz dzieci w ponad 190 krajach świata. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej – UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

Artur Czepczyński o istocie edukacji finansowej dzieci:

Nasze projekty „ABC-Ekonomii” i „ABC-Empatii” zostały objęte honorowym patronatem UNICEF Polska. Każda książka rozpoczyna się słowem wstępnym Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Czepczyński Family Foundation pomaga UNICEF Polska we wspieraniu rozwoju dzieci i osiąganiu ich pełnego potencjału, zapewnieniu równych szans w życiu, traktując priorytetowo dzieci mieszkające na obszarach trudnodostępnych i najbardziej potrzebujących.

Dowiedz się więcej o działaniach UNICEF Polska.