Rotarianie z Klubu „Roma Giulio Cesare” prezentują ABC Ekonomii w Rzymie