Wspólnie z ABC-Czepczyński wspieramy inicjatywę „Jesteśmy razem.