Projekt ABC-Ekonomii został wyróżniony w raporcie dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu