Prezes fundacji – Damian Kupczyk – wyjaśnia jak interpretować dziecięce rysunki