Fundacja Rodziny Czepczyńskich z ABC Empatii w Częstochowie