Pieniądze z papieru – Damiak Kupczyk w programie red. Radosława Wróblewskiego