fbpx

ABC
Ekonomii

Autorski projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej dzieci – przedszkolaków (5- i 6- lat) oraz uczniów szkół podstawowych (klas 1-3).

Number of facilities equipped with ABC of Economics

236
KINDERGARTNES
213
PRIMARY SCHOOLS
65
OTHER (HOSPITALS, CHILDREN'S HOUSES)
FOREIGN FACILITIES

Założenia projektu:

  • zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości
  • wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne
  • wsparcie merytoryczne i metodyczne rodziców chcących edukować swoje dzieci w zakresie ekonomii i finansów
  • pozyskanie spośród przedstawicieli świata biznesu partnerów, chcących wspierać realizację projektu ABC-Ekonomii i promować edukację ekonomiczną w społeczeństwie
  • nawiązanie owocnej i długofalowej współpracy między przedsiębiorcami a organem prowadzącym placówki oświatowe i samymi szkołami
  • zainspirowanie MEN do modyfikacji i poszerzenia treści, związanych z edukacją ekonomiczną i finansową, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Sukces projektu ABC-Ekonomii uświadomił nam, jak duże jest zainteresowanie społeczeństwa edukacją ekonomiczną, która do tej pory była spychana w naszym systemie edukacji na dalszy tor.

Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę w kształceniu nowych pokoleń powinny zajmować zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, postanowiliśmy pójść w naszych działaniach edukacyjnych krok dalej.

W ramach funkcjonującego projektu powstała książka pt. „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” dedykowana przedszkolakom ( 5- i 6- latkom) oraz uczniom z klas I-III. Jej autorami są Wiktor Czepczyński i Żaneta Kupczyk.

Książka zawiera 12 opowiadań, z których każde porusza inne zagadnienie ze świata ekonomii i finansów. Dzieci, wraz z głównymi bohaterami – Zosią i Maksem, poznają odpowiedzi na nurtujące pytania, takie jak np. czym są pieniądze, skąd się biorą i dlaczego nie z bankomatu? Po co pracujemy i jaki można mieć zawód? Czym jest budżet domowy, co to znaczy oszczędzać, czy też kim jest wolontariusz?

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć
się więcej o projekcie.

Artur Czepczyński o istocie edukacji finansowej dzieci:

Our books

ABC of economics, first steps in the world of finance

ABC of economics, first steps in the world of finance

They support us

Get in touch

Subscribe to the Newsletter and receive information about training, free materials and the work of our foundation.

made by: MUFU